Linqvistik dərnək

Linqvistik dərnək (Linguistic Circle) Dillər-1 kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərir. Dərnək tərəfindən elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsinə dair “Akademik yazı” seminarları təşkil olunur, dilçiliyin aktual problemlərinə dair müzakirələr aparılır.

Məqsəd tələbə və gənc müəllimlərin elmi-tədqiqat fəaliyyətini inkişaf etdirmək, onları elmi-tədqiqat işinin yazılması qaydaları, elmi axtarışların strategiya və texnikası ilə tanış etmək, tədqiqat işinin formatını, axtarış mexanizmlərini aydınlaşdırmaq, əldə olunmuş materialın təqdimat texnikası, İnternet və saytlardan istifadə etmək qaydalarını aşılamaqdan ibarətdir.

ABUNƏ OL

s52s