Maliyyə departamenti

Maliyyə departamenti tərkibində 3 bölmə olmaqla aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:

  • Universitetin fəaliyyəti ilə bağlı maddi-texniki təchizat işlərinin həyata keçirilməsinin əlaqələndirilməsi;
  • Nəqliyyat, komunal və digər sahələrdə təminat istiqamətində tədbirlər görülməsi,
  • Nəzarətçi xidmətinin həyata keçirilməsi;
  • Sabit əməliyyat, inkişaf və universitetin informasiya infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinin təmin edilməsi;
  • Təsərrüfat əməliyyatlarının kəmiyyət və kеyfiyyət göstəricilərini mövcud qanunvericilikdə müəyyən оlunmuş sənədlər əsasında, pul və miqdar ifadəsində əks еtdirməklə qeydiyyata almaq və fasiləsiz nəzarəti həyata kеçirmək;
  • Universitetin ümumi iş planında departamentə aid nəzərdə tutulan digər məsələlərin icra edilməsi.

Departamentin tərkibi
1. Rəşidov Azər Kamil oğlu – Maliyyə departamentinin müdiri

2. Mirzəyev Vidadi İsgəndər oğlu - Müdir müavini
3. Hacıyev Fərid Dəmir – Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mütəxəssis
4. Hüseynov Ziya İnkar oğlu - Baş mütəxəssis
5. Tahirov Nazim Əzizbəy oğlu - Kompüter mütəxəssisi
6. Qırxlarov Fuad Nadir oğlu – Kompüter mütəxəssisi
7. Rzayeva Esmira Hacıkərim qızı – Mühasib
8. Paşayeva Səadət Sabir qızı – Mühasib
9. Fərzəliyeva Fərəh Samir qızı - Mühasib köməkçisi
10. Qurbanov Vüsal Kamil – İnzibatçı

Əlaqə tel: (+99412) 431 41 12 (daxili 112, 141)

ABUNƏ OL

s52s