COP29 simulyasiya layihəsi, Zirvə toplantısı (2024)