'Şuşa: mədəniyyətimizin beşiyi" mövzusunda ədəbi-bədii tədbir