Elm sahələri

Jurnalın tematik sahələri aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir: 

  • Dünya və Azərbaycan iqtisadiyyatı
  • İqtisadi və sosial məsələlər
  • Biznesin idarə edilməsi və menecment
  • Dövlət idarəetmə və sosial-iqtisadi təsirlər
  • Biznes riski və dövlət təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq məsələlər
  • Siyasi elmlər
  • Sosial elmlər
  • Filologiya elmləri
  • Tarix