Doktorantura və dissertantura ixtisasları

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantura ixtisasları

İqtisad elmləri

 • Mühasibat uçotu 
 • İqtisadi nəzəriyyə 
 • Ümumi iqtisadiyyat 
 • Dünya iqtisadiyyatı 
 • Sahə iqtisadiyyatı 

Filologiya elmləri

 • Tətbiqi dilçilik 
 • Azərbaycan dili 
 • German dilləri 
 • Azərbaycan ədəbiyyatı 
 • Dünya ədəbiyyatı 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertantura ixtisasları 

İqtisad elmləri

 • Mühasibat uçotu 
 • İqtisadi fəaliyyət növləri 
 • Müəssisələrin təşkili və idarə olunması

Tarix

 • Ümumi  tarix
 • Vətən tarixi 
 • Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları

Filologiya elmləri

 • Dil nəzəriyyəsi 
 • Folklorşünaslıq 

Fəlsəfə

 • Sosial fəlsəfə 
 • Fəlsəfə tarixi