Təşkilat komitəsi

Sədr  

  • Səadət Əliyeva, Rektor, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan 

Üzvlər

  • Yusif Qasımov, prorektor, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
  • Nüşabə Quliyeva, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
  • Əli Həsənov, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
  • Səfər Məmmədov, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
  • Lətifə Ağamalıyeva, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
  • Rəna İbrahimbəyova, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan
  • Rəbiyət Aslanova, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan
  • Cəmilə Quliyeva, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan