Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri - 2018 - Beynəlxalq konfrans