• Prof. Bədirxan Əhmədov, AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
  • Prof. Fəxrəddin Veysəlli, Azərbaycan Dillər Universiteti
  • Prof. Vaqif Sultanlı, Bakı Dövlət Universiteti