SƏDR  
Səadət Əliyeva, Rektor, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan  

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

 • Nüşabə Quliyeva, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan - Sədr
 • Aleksandr Nesterov, Ural Federal Universiteti, Rusiya Federasiyası
 • Lətifə Ağamalıyeva, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Asif Paşayev, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Urfat Nuriyev, Ege Universiteti, Türkiyə
 • Səfər Məmmədov, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Qabil Əliyev, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Aygün Musayeva, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Felix Sadyrbaev, Daugavpils University, Daugavpils, Latvia 
 • Natiq Məmmədov, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Ülviyyə Rəhimova, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Sarıgül Bahadırova, Özbəkistan Elmlər Akademiyası, Özbəkistan
 • Samirə Məmmədova, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Asif Hacıyev, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Mayis Əliyev, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Aqil Xanməmmədov, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Bəhrəm Əzizov, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Nəriman Böyükkişi, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan

 BEYNƏLXALQ ELMİ KOMİTƏ

 • Yusif Qasımov, prorektor, Azərbaycan Universiteti, Azərbaycan - Sədr
 • Tufan Gündüz, Hacettepe Universiteti, İstanbul, Türkiyə
 • Amin Daneşmand Malayeri, Kembric Beynəlxalq Akademiyası, Kembric, İngiltərə
 • Yuriy Qoryaçov, Moskva Pedaqoji Dövlət Universiteti, Moskva, Rusiya
 • Dixan Kamzabekulı, L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universiteti, Qazaxıstan
 • Sharif GuseynovLipaya Universiteti, Riqa, Latviya
 • Zahid Məmmədov, ADİU/ UNEC, Bakı, Azərbaycan
 • Mustafa Budaq, İstanbul Universiteti, İstanbul, Türkiyə
 • Osmar Antonio Bonzanini, Uruqvay Regional İnteqrasiya Universiteti, Braziliya
 • İsmet Çetin, Qazi Unversiteti, Ankara, Türkiyə
 • Qorxmaz Quliyev, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Rahmatulla Barakayev, Özbəkistan Elmlər Akademiyası, Daşkənt, Özbəkistan
 • Nazim Muradov, Lefke Avrupa Üniversitesi, Şimali Kipr Türk Respublikası 
 • Yaqub Mahmudov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Bakı, Azərbaycan
 • Məhərrəm Qasımlı, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Kamran Əliyev, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Necati Demir, Qazi Unversiteti, Ankara, Türkiyə
 • Quram Marxuliya, Suxumi Dövlət Universiteti, Suxumi, Gürcüstan
 • Əkbər Əliyev,  Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan

 KATİB

 • Gülçöhrə Qədirova, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan