• Məqalələrin son göndərilmə tarixi: 13 aprel 2018-ci il
  • Məqalənin qəbul olunması haqqında son məlumatlandırma tarixi: 1 may 2018-ci il