Bülent Açma
Regional innovativ informasiya cəmiyyəti strategiyaları:  Cənub-şərqi Anadolu bölgəsi və Türkiyənin cənub-şərqi Anadolu layihəsi

Qoryachev Yuri Alekseyeviç
UNESCO-nun UNITWIN kafedrasının proqramı dayanıqlı inkişaf proqramının gündəliyində 

Astafyeva Olqa Nikolaevna
Mədəniyyət və ərazilərin davamlı inkişafı fənlərarası tədqiqatların gözü ilə