Azərbaycan Universiteti
Ceyhun Hacıbəyli, 71
Nəsimi rayonu, Bakı şəhəri,
Azərbaycan Respublikası AZ1007