• Ümumi iqtisadiyyat
  • Dünya iqtisadiyyatı
  • Maliyyə və Bank işi
  • Mühasibatlıq
  • Turizm və sosial–mədəni servis xidmətləri
  • Marketinq
  • Menecment
  • Sığorta
  • Logistika
  • İKT