• Məqalələrin son göndərilmə tarixi: 25 sentyabr 2018-ci il
  • Məqalənin qəbul olunması haqqında son məlumatlandırma tarixi: 30 sentyabr 2018-ci il