Azərbaycan Universiteti
Ceyhun Hacıbəyli, 71
Nəsimi rayonu, Bakı şəhəri
Azərbaycan Respublikası AZ1007