Təşkilat Komitəsi

SƏDR  
Səadət ƏliyevaRektor, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan  

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

  • Yusif Qasımovprorektor, Azərbaycan Universiteti, Azərbaycan
  • Nüşabə QuliyevaAzərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
  • Əli Həsənov, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
  • Səfər MəmmədovAzərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
  • Lətifə AğamalıyevaAzərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
  • Rəna İbrahimbəyova, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan
  • Rəbiyət AslanovaBakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan
  • Cəmilə QuliyevaBakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Konfranslar Ankara

1 ci

Beynəlxalq strateji və sosial tədqiqatlar simpoziumu İSASOR 5-6 iqtisadiyyat 2018 Ankar krovn oteldə keçirilmişdir.Simpozium mövzusu social-iqtisasdi,siyasi və mədəni mövzulardı ictimai elmlərin artan əhəmiyyəti,hadisə və faktların aydın izah və gələcəyə istiqamətli strategiyaların əhəmiyyəti mövzusunu əhatə etmişdir.Sipoziumun təşkilatçıları Rumaniyanın Yaxın Şərq Siyasi və iqtisad institu və Strateji və Sosial Araşdırmalar jurnalıdır.Maliiyə və iqtisadiyyat kafedrasının baş müəllimləri Ruhəngiz Əliyeva və Ulviyyə Şirinova Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrində regional təşkilatların rolu mövzusunda məqalə ilə çıxış etmişlər.

 

2 ci Samsun

Sosial və hüquq elmləri üzrə beynəlxalq simpozium 5-7 oktbaybr tarixlərində Samsun şəhərində Samsun sənət mərkızində keçirilmişdir.Simpoziumun məqsədi sosial və hüquq elmləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin araşdırılmasıdır.Konqresin təşkilatçıları Pristina Universiteti,Masstriç Universiteti,Helsinki Universiteti,Kocaeli Universitetləridir.

Maliyyə və iqtisadiyyat kafedrasının baş müəllimləri Ruhəngiz və Ulviyyə Şirinova Miqrant pul köçürmələrinin liberallaşmasının sosial və iqtisadi nəticələri mövzusunda məqalə ilə çıxış etmışdir.