• Məqalələrin son göndərilmə tarixi: 25 oktyabr 2018-ci il
  • Məqalənin qəbul olunması haqqında son məlumatlandırma tarixi: 1 noyabr 2018-ci il