Azərbaycan Universiteti
Ceyhun Hacıbəyli, 71 
Nəsimi rayonu, Bakı şəhəri,
Azərbaycan Respublikası AZ1007