Elmi istiqamətlər

Riyaziyyat

 • Riyazi modelləşdirmə və tətbiqi riyaziyyat sahəsində innovasiyalar
 • Riyaziyyat təhsilində yaradıcılıq
 • Riyazi nöqteyi-nəzərdən incəsənətdə riyaziyyat və riyaziyyatda incəsənət
 • İnnovativ texnologiya, iqtisadiyyat və maliyyə, sosial və siyasi sahələrdə qərar qəbuletmə nəzəriyyəsinin metodları

Kompüter elmləri

 • Ciddi oyunların inkişafı və tətbiqi
 • Kompüter qrafikası və multimedia
 • Məlumat bazaları və məlumat sistemləri
 • Yüksək performanslı hesablamalar

Təhsildə texnologiyalar

 • E-təhsilin texnoloji məsələləri və tətbiqləri
 • Təlim robot texnikası
 • Sosial şəbəkələr və təhsil
 • STEM təhsili üçün İKT və multimedia həlləri
 • “Smart Learning” mühiti

Material və ekologiya elmləri

 • Dalğa enerjisinin təhlili
 • Sahil erroziyasının qarşısının alınması
 • Elektrik akkumulyatorları üçün yeni materialların tədqiqi
 • Yeni 3D çap materialları
 • Nanotexnologiya və nanomaterialların tədqiqi

İncəsənət

 • İncəsənət təhsilində yaradıcılıq: Eksperimental texnologiyalar və media
 • Bədii nöqteyi-nəzərdən incəsənət riyaziyyatda və riyaziyyat incəsənətdə
 • "Riyaziyyat və İncəsənət" sərgisi