1 səhifəlik tezislərin təqdim edilməsi üçün son tarix:  31 yanvar  2018-ci il

Genişləndirilmiş (8 səhifəyə qədər) məqalələrin təqdim edilməsi üçün son tarix: 28 fevral 2018-ci il