Müəlliflər üçün təlimatlar

 

Məqalə və tezislərin hazırlanma qaydası ilə konfransın aşağıdakı linkində tanış olmaq mümkündür. 

http://mathart.liepu.lv/en/home/