SƏDR  
Səadət ƏliyevaRektor, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan  

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

  • Yusif Qasımovprorektor, Azərbaycan Universiteti, Azərbaycan
  • Nüşabə QuliyevaAzərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
  • Əli Həsənov, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
  • Səfər MəmmədovAzərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
  • Lətifə AğamalıyevaAzərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan