GƏNC TƏDQİQATÇILARIN II RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİK KONFRANSI
15 mart 2019-cu il, Azərbaycan Universiteti

Gənc Tədqiqatçıların II respublika elmi-praktik konfransının məqsədi ölkənin müxtəlif universitet, akademiya və elmi-tədqiqat institutlarında fəaliyyət göstərən gənc tədqiqatçıları bir araya gətirmək,  onların ikt və tətbiqləri, iqtisadiyyat, humanitar və sosial elmlər sahələrində əldə etdikləri elmi yenilikləri dinləmək və fikir mübadiləsi aparmaqdır.