• Bazar iqtisadiyyatında təhsil və elmi tədqiqat
 • İnformasiya cəmiyyətinin və texnologiyalarının yaradılmasında təhsilin rolu
 • İdarəetmə və qanunvericilik
 • Müasir cəmiyyətdə gənclərin sosiallaşması
 • Təhsil təhlükəsizliyi məsələləri
 • Təhsil, Şəxsiyyət və Cəmiyyət
 • Azərbaycanda ali təhsil: müasir çağırışlar 
 • Pedaqogika və təhsil metodikası
 • Ali təhsil: qloballaşma və inteqrasiya
 • Təhsil və elm arasındakı əlaqələr
 • E-təhsil və virtual innovasiyalar
 • Elektron tədris metodlarının işlənib hazırlanması