• Məqalələrin göndərilməsi üçün son  tarix: 23 aprel 2019-cu il
  • Məqalənin qəbul olunması haqqında son məlumatlandırma tarixi: 5 may 2019-cu il