• Qloballaşma və makroiqtisadi inkişaf
  • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müasir problemləri
  • İnnovativ və rəqəmsal iqtisadiyyat
  • İstehsalın iqtisadiyyatı
  • Davamlı inkişafda qeyri-səlis məntiqin tətbiqi
  • Humanitar problemlərin həllində İKT-nin rolu
  • Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinin sosial inkişafı
  • Sosial siyasət
  • Dil və ədəbiyyat
  • İctimai elmlər