• Məqalələrin göndərilməsi üçün son  tarix: 27 sentyabr 2019-cu il
  • Məqalənin qəbul olunması haqqında son məlumatlandırma tarixi: 4 oktyabr 2019-cu il