• Məqalələrin son göndərilmə tarixi: 14 fevral 2020-ci il
  • Məqalənin qəbul olunması haqqında son məlumatlandırma tarixi: 3 mart 2020-ci il