• Məqalələrin göndərilməsi üçün son  tarix: 15 oktyabr 2020-ci il
  • Məqalənin qəbul olunması haqqında son məlumatlandırma tarixi: 15 noyabr 2020-ci il