• Tezislərin son göndərilmə tarixi: 12 mart 2021-ci il
  • Tezisin qəbul olunması haqqında son məlumatlandırma tarixi: 31 mart 2021-ci il