Tezislərin son göndərilmə tarixi: 25 aprel 2021-ci il

Tezisin qəbul olunması haqqında son məlumatlandırma tarixi: 1 may 2021-ci il