Elmi istiqamətlər
  • İnformasiya təhlükəsizliyinin əsas konseptual istiqamətləri
  • Kompüter sistemlərində informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasının texnoloji aspektləri
  • İnformasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinin proqram vasitələri
  • Kriptoqrafiya. Kriptoqrafiq alqoritmlər
  • Big data. Bulud texnologiyalarında təhlükəsizlik problemləri
  • Kompüter radio mühəndisliyi və informasiyanın texniki təhlükəsizliyi sistemləri
  • Kiber təhlükəsizlik
  • İnformasiyanın işlənməsinin avtomatlaşdırılması
  • İnformasiya kommunikasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi
  • İnformasiya təhlükəsizliyinin idarəedilməsi