• Tezislərin son göndərilmə tarixi: 20 sentyabr 2021-ci il
  • Tezisin qəbul olunması haqqında son məlumatlandırma tarixi: 8 oktyabr 2021-ci il