“Tətbiqi riyaziyyat və ədədi üsullar” mövzusunda elmi seminar keçiriləcək