Important dates

  • Məqalələrin göndərilməsi üçün son  tarix: 28 oktyabr 2019-cu il
  • Məqalənin qəbul olunması haqqında son məlumatlandırma tarixi: 8 noyabr 2019-cu il