Important dates

  • Tezislərin son göndərilmə tarixi: 19 oktyabr 2021-ci il
  • Tezisin qəbul olunması haqqında son məlumatlandırma tarixi: 10 noyabr 2021-ci il