Tədris olunan ixtisaslar

Bakalavriat pilləsi

Kompüter mühəndisliyi

Mühasibat uçotu və audit

Maliyyə

İqtisadiyyat

Menecment

Marketinq

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)

Tərcümə (İngilis dili)

Tarix

Sosial iş

Magistratura pilləsi

Filologiya

Ədəbiyyatşünaslıq (Xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatı,  Amerika ədəbiyyatı)

Azərbaycan dili

Azərbaycan ədəbiyyatı

Dilşünaslıq (İngilis dili)

Tarix

Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi

Kompüter elmləri

İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı

Sosial iş

Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş

Gənclərlə iş

MBA proqramı

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (maliyyə sahəsi üzrə)

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (marketinq üzrə)

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (vergi üzrə)

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (mühasibat uçotu üzrə)