Elm sahələri

Jurnalın tematik sahələri aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir: 

  • İqtisad elmləri 
  • Filologiya elmləri