Redaksiya heyəti

BAŞ REDAKTOR 
Əliyeva Səadət (Azərbaycan)

Baş redaktorun müavinləri
Quliyev Rövşən (Azərbaycan)
Quliyev Qorxmaz (Azərbaycan)

Redaksiya heyəti
Açma Bulent (Türkiyə)
Akyıldız Arslantürk (Türkiyə)
Barkan Murat (Türkiyə)
Bağırzadə Murad (Azərbaycan)
Bonzanini Osmar Antonio (Braziliya)
Böyükkişi Nəriman (Azərbaycan)
Əliyev Qabil (Azərbaycan)
Əliyev Mais (Azərbaycan)
Gürkan Behzat (Türkiyə)
İsgəndərov Anar (Azərbaycan)
Xəlilov Səlahəddin (Azərbaycan)
Qaraşarlı Çingiz (Azərbaycan)
Quliyev Vilayət (Azərbaycan)
Məhərrəmov Ramiz (Azərbaycan)
Mikayılov Fərhad (Azərbaycan)
Musayev Akif (Azərbaycan)
Nəcəfov Salman (Azərbaycan)
Nuriyev Əli (Azərbaycan)
Özdəmir Erhan (Türkiyə)
Özkul Mətin (Türkiyə)
Rəhimova Ülviyyə (Azərbaycan)
Rzayev Rafael (Azərbaycan)
Səmədzadə Ziyad (Azərbaycan)
Vəliyev Dünyamalı (Azərbaycan)

İcraçı redaktor
Ağamalıyeva Lətifə (Azərbaycan)

Redaksiya assistenti
Babayeva Nisəxanım (Azərbaycan)