Gender problem və müasir Azərbaycan

“Gender problemi və müasir Azərbaycan”
Respublika elmi-praktiki konfransı
23 noyabr, 2018-ci il

Müasir cəmiyyət nə qədər inkişaf etsə də, sosial və ictimai münasibətlər sistemi nə qədər təkmilləşsə də gender problemi qlobal problemlərdən biri kimi qalmaqdadır. Bu, müasir zamanda da insanlığı narahat edən, düşündürən məsələlərdən birinə çevrilib.

Qadının cəmiyyətdə sosial rolu getdikcə artır, bu gün ailənin, kişi və qadınların həyatında baş verən mühüm dəyişikliklər özünü açıq şəkildə göstərir, ideoloji dəyərlər dəyişir, yeni demokratik ideyalar meydana çıxır. Bütün bunlar, eyni zamanda cəmiyyətdə gedən ictimai-siyasi proseslərlə bağlı hər iki cinsin fəallığının artması gender problemlərinin xarakterik xüsusiyyətləri kimi diqqəti cəlb edir.

Bütün bu problemlər dünyanın hər yerində olduğu kimi Azərbaycanda da bu və ya digər dərəcədə öz aktuallığını saxlamaqdadır. Odur ki, bu problemin elmi cəhətdən araşdırılmasına, onun həlli üçün elmi metodların işlənib hazırlanmasına ehtiyac vardır. Azərbaycan Universiteti tərəfindən təşkil edilən və mütəxəssislərin ciddi marağına səbəb olacaq “Gender problemi və müasir Azərbaycan” respublika elmi konfransının ideyası da məhz bu zərurətdən yaranmışdır.

2017-ci ildə birincisi keçirilən konfrans gender bərabərliyinin təmin olunması sahəsində Azərbaycanın tanınmış alimlərini, həmçinin dövlət və QHT-lərin, region universitetləri daxil olmaqla ölkədə fəaliyyət göstərən əksər universitetlərin və AMEA-nın aidiyyəti institutlarının nümayəndələrini bir araya gətirib.  Azərbaycanda gender bərabərliyinin təmin olunması məsələsini diqqət mərkəzində saxlamaq, bu sahədə əldə olunan elmi nailiyyətləri və təcrübələri paylaşmaq, mövcud problemlərin təhlili və onların həll yolları üçün təkliflərin irəli sürülməsini təmin etmək məqsədiylə keçirilən tədbirə göstərilən maraq və diqqətin nəticəsidir ki, 23 noyabr 2018-ci il tarixində konfransın ikincisi təşkil olunacaqdır. 

Təşkilat Komitəsi

Sədr 

 • Səadət ƏliyevaRektor, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan  

Üzvlər

 • Yusif Qasımovprorektor, Azərbaycan Universiteti, Azərbaycan
 • Nüşabə QuliyevaAzərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Əli Həsənov, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Səfər MəmmədovAzərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Lətifə AğamalıyevaAzərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Rəna İbrahimbəyova, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Rəbiyət AslanovaBakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Cəmilə QuliyevaBakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Elmi istiqamətlər

 • Gender və tarix
 • Dində gender aspektləri
 • Müasir cəmiyyətin gender problemləri
 • Azərbaycanda gender demokratiyasının inkişafı
 • İqtisadi nəzəriyyənin gender aspekti
 • Gender tədqiqatlarının hüquqi aspektləri
 • Gender və mədəniyyət
 • Ədəbiyyatımızda gender problemi

Mühüm tarixlər

 • Məqalələrin son göndərilmə tarixi: 25 oktyabr 2018-ci il
 • Məqalənin qəbul olunması haqqında son məlumatlandırma tarixi: 1 noyabr 2018-ci il

Müəlliflər üçün təlimatlar

 • Məqalələr azərbaycan, rus və ingilis dillərində qəbul edilir.
 • Təqdim olunan məqalə Microsoft Word proqramında yazılmalıdır. Həcm 5 səhifəyə qədər, format A4, şrift  Times New Roman, ölçü 14, hər tərəfdən 2,0 sm, 1,5 interval, abzas 1,25 olmalıdır.
 • Açar sözlər ədəbiyyat siyahısından əvvəl göstərilməlidir. Əgər material azərbaycan və ya rus dilində təqdim edilirsə, məqalənin sonunda ingilis dilində xülasə əlavə olunmalıdır.
 • Konfransa qeydiyyat haqqı 20 manatdır. 

Məqalənin strukturu aşağıdakı kimi olmalıdır.

 • Məqalənin adı böyük hərflərlə, qalın şriftlə (ölçü 14)
 • Müəllifin soyadı, adı, atasının adı qalın şriftlə (ölçü 14)
 • Təşkilat və şəhərin adı adi şriftlə (ölçü 12)
 • Məqalənin mətnində qaynaqlara istinad, kvadrat mötərizədə nömrə ilə (istinadın ədəbiyyat siyahısındakı nömrəsinə müvafiq olaraq) verilir (məs.: [1], [2]). İstifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı məqalənin sonunda, əlifba sırası ilə və nömrələnməklə (kvadrat mötərizədə) verilir (ölçü 14).
 • Konfransda iştirak etmək istəyənlər tezislərini elm@au.edu.az ünvanına göndərə bilərlər.

Keçirilmə yeri

Azərbaycan Universiteti
Ceyhun Hacıbəyli, 71 
Nəsimi rayonu, Bakı şəhəri,
Azərbaycan Respublikası AZ1007

Əlaqə

 • Tel: (+99412) 431 41 12/13/16/17 (daxili 160)
 • E-poçt: elm@au.edu.az

Konfrans materialları

Gender problemi və müasir Azərbaycan - konfrans materialları