“Cənubi Qafqaz yeni qlobal çağırışlar kontekstində” beynəlxalq konfransı (2024)