Tələbə Gənclər Təşkilatının təltifemə mərasimi, 2024-cü il