Gənc tədqiqatçıların VI respublika elmi konfransı (2023)