Məhəmməd Füzuli-530, bədii qiraət müsabiqəsi (2024)