Tələbələrin dil hazırlığı

Azərbaycan Universiteti Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin tədrisi ingilis dilində aparılan Mühasibat, Maliyyə, Marketinq, İqtisadiyyat və Biznesin idarə edilməsi ixtisaslarına qəbul olmuş tələbələr üçün təhsil müddəti 1 tədris ili hazırlıq olmaqla 5 ildir.  Bu ixtisasları seçən tələbələr üçün İngilis dili hazırlığı prerekvizit əhəmiyyət daşıyır.

Dil hazırlığının əsas məqsədi tələbələrə ingilis dilinin tədris olunması, onların bu sahədə oxu, yazı, dinləmə və danışıq qabiliyyətlərinin  inkişafının təmin edilməsidir. Burada həmçinin akademik yazının əsas qaydalarının öyrədilməsi və tələbələrdə tənqidi təfəkkürün – tənqidi düşünmə və oxuma, eləcə də analiz etmə qabiliyyətlərinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir.

Təlim və tədrisin daha yaxşı mənimsənilməsi üçün texniki vasitələrdən və interaktiv üsullardan səmərəli istifadə olunur. Burada başlıca məqsəd ingilis dilinin 4 əsas komponenti olan oxuma, yazma, dinləmə və danışma bacarıqlarını tələbələrə yüksək səviyyədə aşılamaqdır.

Tədrisi ingilis dilində aparılan ixtisaslarına qəbul olan tələbələr üçün sentyabr ayının əvvəlində Yerləşdirmə Testi (Placement Test) keçirilir. Qeydiyyatdan keçərək qəbulu rəsmiləşdirən bütün tələbələr test üzrə imtahan verməlidirlər.

Yerləşdirmə testi tələbənin bakalavriat pilləsində qəbul olduğu ixtisas üzrə ingilis dilində təhsil alması üçün vacib olan dil bacarıqlarına malik olub olmadığını müəyyən etmək və tələbəni dil səviyyəsinə uyğun olaraq müvafiq qruplarda yerləşdirmək məqsədilə təşkil olunur. Bu prosesdə tələbənin qəbul imtahanlarında topladığı bal əhəmiyyət kəsb etmir.

Yerləşdirmə testində olan sualların sayı 100-dür. İmtahanda tələbənin ingilis dilinin qrammatikası, söz ehtiyatı bilikləri, o cümlədən, dil strukturları və zamanlardan düzgün istifadə bacarıqları qiymətləndirilir.

91 və yuxarı nəticə əldə edən tələbələr hazırlıq proqramından azad edilir və qəbul olduqları ixtisas üzrə tədris proqramına qoşulurlar. İngilis dili biliyini beynəlxalq səviyyəli IELTS (6.0 və yuxarı), TOEFL (75 və yuxarı), PTE (50 və yuxarı) kimi dil sertifikatları ilə təsdiq edən yaxud daxili yerləşdirmə testindən uğurla keçən (Placement Test) tələbələr birbaşa I kursa başlayırlar.

İngilis dili hazırlığı aşağıdakı səviyyələr üzrə aparılır:

  • Foundation course, ENG 0
  • Elementary course, ENG 1
  • Pre-intermediate course, ENG 2
  • Intermediate course, ENG 3
  • Upper Intermediate course, ENG 4