Humanitar fənlər fakültəsi

Haqqında

Azərbaycan Universiteti ilə həmyaşıd olan Humanitar fənlər fakültəsi 1991-ci ildə yaradılmış, müxtəlif dövrlərdə müxtəlif adlar altında fəaliyyət göstərmişdir. Fakültə, 2006-cı ildən bu adla yenidən təşkil olunmuş və əsasən pedaqoji kadrlar  hazırlamışdır. 

Hazırda fakültədə Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı), Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı), Tərcümə, Sosial iş, Tarix, Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması, Təhsildə sosial-psixoloji xidmət, Fəlsəfə, Politologiya, Dövlət və ictimai münasibətlər, Beynəlxalq münasibətlər, Regionşünaslıq (Avropa ölkələri üzrə) ixtsasları üzrə 1200 nəfərə yaxın tələbə təhsil alır. Təhsil aldıqları ixtisaslar üzrə onlara Respublikanın ən nüfuzlu alim və pedaqoqları öz bilik və bacarıqlarını öyrədir. 

Fakültənin heyəti

 • Səfər Əhməd oğlu Məmmədov – dekan
 • Günay Arif qızı İsmayılova – dekan müavini
 • Aytən İdris qızı Cəfərova – dekan köməkçisi
 • Aysel Məmməd qızı Həmidova – tyutor

Kafedralar

 • Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrası
 • Xarici dillər kafedrası
 • İctimai elmlər kafedrası
 • Siyasi elmlər kafedrası
 • Sosial işin təşkili kafedrası
 • Tərcümə və filologiya kafedrası

Fakültə ilə əlaqə 

 • Tel.: (+994 12) 431 41 12 /13/16 (168, 169)