Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi

MƏRKƏZ HAQQINDA

Azərbaycan Universiteti magistratura və doktorantura səviyyələrində təhsil üzrə böyük təcrübəyə malikdir.  Magistratura səviyyəsi üzrə ilk qəbul 1997-ci ildə aparılmışdır. Aspiranturaya qəbula isə 2003-cü ildə başlanmışdır. 

2011-ci ildə magistratura  və doktorantura tələbələrinin sayının artması ilə əlaqədar olaraq Elmi Şuranın qərarı ilə Magistratura və doktorantura şöbəsi təşkil olunmuş, 2020-ci ildə şöbənin funksiyaları daha da genişləndirilərək onun bazasında Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi yaradılmışdır. 

Magistratura pilləsində 21 ixtisas üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya 14, dissertanturaya isə 18 ixtisas və istiqamət üzrə qəbul aparılır. 

Mərkəz hazırda 17 doktorant, 22 dissertant və 210 magistrantın tədris prosesini təşkil edir.

Mərkəzin heyəti

 • Nüşabə Yavər qızı Quliyeva – direktor
 • Nisəxanım Teymur qızı Babayeva – mütəxəssis
 • İsa Yadigar oğlu Hüseynov – tyutor
 • Afiq Hafiz oğlu Nadirov – tyutor
 • Aydan Şahin qızı Maksimova – direktor köməkçisi

Magistratura ixtisasları

 • Ədəbiyyatşünaslıq (Amerika ədəbiyyatı)
 • Ədəbiyyatşünaslıq (ingilis ədəbiyyatı) 
 • Azərbaycan dili
 • Azərbaycan ədəbiyyatı
 • Dilşünaslıq (ingilis dili)
 • Tərcümə (ingilis dili) 
 • Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi
 • Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi 
 • Bank işi 
 • Vergi və vergiqoyma 
 • İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi 
 • Turizmin iqtisadiyyatı 
 • Kompüter mühəndisliyi
 • Kibertəhlükəsizlik 
 • Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş 
 • Gənclərlə iş 
 • MBA - Biznesin təşkili və idarə edilməsi (maliyyə sahəsi üzrə) 
 • MBA - Biznesin təşkili və idarə edilməsi (vergi üzrə) 
 • MBA - Biznesin təşkili və idarə edilməsi (mühasibat uçotu üzrə) 
 • MBA  Biznesin təşkili və idarə edilməsi (menecment uçotu üzrə) 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantura və dissertantura ixtisasları

 • Ümumi iqtisadiyyat 
 • Mühasibat uçotu
 • İqtisadi fəaliyyət növləri
 • Müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi 
 • Sahə iqtisadiyyatı 
 • Dünya iqtisadiyyatı
 • Ümumi tarix 
 • Vətən tarixi
 • Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları
 • Dil nəzəriyyəsi 
 • German dilləri 
 • Tətbiqi dilçilik 
 • Dil nəzəriyyəsi 
 • Müqayisəli - tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
 • Azərbaycan dili
 • Azərbaycan ədəbiyyatı 
 • Folklorşünaslıq
 • Dünya ədəbiyyatı 
 • Sosial problemlər
 • Sosial iş
 • Bilik fəlsəfəsi 
 • Sosial fəlsəfə
 • Fəlsəfə tarixi

Sənədlər 

 • Magistrantın yaddaş kitabçası PDF
 • Folklorşünaslıq ixtisası üzrə doktorantura pilləsində ixtisas imtahanı proqramı PDF
 • Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə doktorantura pilləsində ixtisas imtahanı proqramı PDF
 • İqtisadi nəzəriyyə ixtisası üzrə doktorantura pilləsində ixtisas imtahanı proqramı PDF
 • Dünya iqtisadiyyatı ixtisası üzrə doktorantura pilləsində ixtisas imtahanı proqramı PDF
 • Sahə iqtisadiyyatı ixtisası üzrə doktorantura pilləsində ixtisas imtahanı proqramı PDF

Mərkəz ilə əlaqə

 • Tel.: (+994 12) 431 41 12 /13/ 16 (126)