Graduate Programs

Filologiya

 • Ədəbiyyatşünaslıq (Amerika ədəbiyyatı)
 • Ədəbiyyatşünaslıq (ingilis ədəbiyyatı)
 • Azərbaycan dili
 • Azərbaycan ədəbiyyatı
 • Dilşünaslıq (ingilis dili)

Tərcümə

 • Tərcümə (ingilis dili)

Tarix

 • Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi
 • Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi

Maliyyə

 • Bank işi
 • Vergi və vergiqoyma

İqtisadiyyat

 • İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi
 • Turizmin iqtisadiyyatı

Kompüter elmləri

 • İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı 

Kompüter mühəndisliyi

 • Kompüter mühəndisliyi 

Sosial iş

 • Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş 
 • Gənclərlə iş

MBA proqramı*

 • Biznesin təşkili və idarə edilməsi (maliyyə sahəsi üzrə)
 • Biznesin təşkili və idarə edilməsi (marketinq üzrə)
 • Biznesin təşkili və idarə edilməsi (vergi üzrə)
 • Biznesin təşkili və idarə edilməsi (mühasibat uçotu üzrə)

*MBA proqramına qəbul Azərbaycan və ingilis bölmələri üzrə aparılır.

Keçid balları

Filologiya

 • Ədəbiyyatşünaslıq (Amerika ədəbiyyatı) 74 (74)
 • Dilşünaslıq (ingilis dili) 61 (68)

Tarix

 • Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi 63 (63)
 • Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi 65 (65)

Maliyyə

 • Bank işi 49 (-)
 • Vergi və vergiqoyma 50 (-)

İqtisadiyyat

 • İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi 46 (-)
 • Turizmin iqtisadiyyatı 45 (-)

Kompüter elmləri

 • İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı 47 (-)

Kompüter mühəndisliyi

 • Kompüter mühəndisliyi 55 (-)

Sosial iş

 • Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş 59 (59)
 • Gənclərlə iş 53 (62)

MBA proqramı

 • Biznesin təşkili və idarə edilməsi (maliyyə) 49 (Az.) – 50 (İng.)
 • Biznesin təşkili və idarə edilməsi (marketinq) 48 (Az.) – 45 (İng.)
 • Biznesin təşkili və idarə edilməsi (vergi) 48 (Az.)
 • Biznesin təşkili və idarə edilməsi (mühasibat) 49 (Az.) – 49 (İng.)