Cənubi Qafqaz yeni qlobal çağırışlar kontekstində

Cənubi Qafqaz yeni qlobal çağırışlar kontekstində

Beynəlxalq konfransı

3 may 2024-cü il

Dünyada və onun tərkib hissəsi kimi Qafqazda gedən proseslər, davam edən və bitmiş münaqişələr, yeni geopolitik situasiyalar bu bölgəni dünya güclərinin maraq dairələrinin kəsişmə nöqtəsinə çevirmişdir. Bunu nəzərə alaraq konfransda Cənubi Qafqazdakı ictimai, siyasi, hərbi, ekoloji, loqistika ilə bağlı baxışların regional və beynəlxalq prizmadan araşdırılması üçün platformaların təklif edilməsi nəzərdə tutulur. 

Tərəfdaşlar

 • Tarix, iqtisadiyyat və hüquq üzrə elmi-tədqiqat institutu (Moskva, Rusiya Federasiyası)
 • İvane Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Universiteti (Tbilisi, Gürcüstan)
 • Kazan Federal Universiteti (Kazan, Rusiya Federasiyası)
 • İqtisadiyyat və Pedaqoji Universiteti (Karşi, Özbəkistan)
 • Ege Universiteti (İzmir, Türkiyə)
 • Van Yüzüncü Yıl Universiteti, Van, Türkiyə

Təşkilat komitəsi

Konfransın sədri

 • Səadət Əliyeva, Azərbaycan Universiteti, Rektor

Təşkilat komitəsi

 • Sədr Yusif Qasımov - Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Joni Kvitsiani - Tbilisi Dövlət Universiteti, Tbilisi, Gürcüstan
 • İqor Turitsin - Tarix, iqtisadiyyat və hüquq üzrə elmi-tədqiqat institutu, Moskva, Rusiya Federasiyası
 • Marina İmaşeva - Kazan Federal Universiteti, Kazan, Rusiya Federasiyası
 • Nüşabə Quliyeva - Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Nejla Günay - Qazi Universiteti, Ankara, Türkiyə
 • Bekir Koçlar - Van Yüzüncü Yıl Universiteti, Van, Türkiyə
 • Anvar Rakhimov - İqtisadiyyat və Pedaqoji Universiteti, Karşi, Özbəkistan
 • Cavid Qasımov - Van Yüzüncü Yıl Universiteti, Van, Türkiyə
 • Nadim Macit- Ege Universiteti, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir, Türkiyə
 • Sahodat Murtazova - İqtisadiyyat və Pedaqoji Universiteti, Karşi, Özbəkistan
 • Ahmet Kılınç - Yıldırım Beyazıt Universiteti, Ankara, Türkiyə
 • Vefa Kurban- Ege Universiteti, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir, Türkiyə 
 • Ramiz Sevdimalıyev - Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Elvin Talışinski - Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Qabil Əliyev - Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Lətifə Ağamalıyeva - Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Sevinc Əliyeva - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Kəmalə Nəcəfova – Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Qasım Hacıyev - Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 • Zaur Əliyev – AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
 • Eldar Cəfərov – Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan 

Elmi istiqamətlər

 • Cənubi Qafqazda yeni siyasi reallıqlar
 • Böyük güclərin Cənubi Qafqaz siyasəti və perspektivlər
 • Cənubi Qafqazda iqtisadi inteqrasiya imkanları
 • Cənubi Qafqazda münaqişələrin ekosistemə vurduğu təsir və həlli yolları
 • Cənubi Qafqaz beynəlxalq dəhlizlərin tərkib hissəsi kimi

Plenar məruzəçilər

 • İqor Turitsin
  Tarix, iqtisadiyyat və hüquq üzrə elmi-tədqiqat institutunun rəhbəri, tarix elmləri doktoru 
  (Moskva, Rusiya Federasiyası)
  Mövzu: Dünya müharibələri fenomeninin öyrənilməsinin yeni metodologiyası kontekstində müasir siyasi proses
 • Joni Kvitsiani
  İvane Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, tarix elmləri doktoru
  (Tbilisi, Gürcüstan Respublikası)
  Mövzu: Qara dəniz-Xəzər regionunda müasir təhlükələrə qarşı mübarizədə Gürcüstan və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq

Müəlliflər üçün təlimatlar

Konfransın işçi dilləri

 • Azərbaycan, rus, ingilis

Tezisin tərtibi qaydaları

 • Həcm 3 səhifəyə qədər, format A4, şrift  Times New Roman, ölçü 12, hər tərəfdən 2,0 sm, 1 interval, abzas 1,25 olmalıdır. 
 • Açar sözlər ədəbiyyat siyahısından əvvəl göstərilməlidir. 
 • Ədəbiyyat siyahısından sonra ingilis dilində xülasə əlavə olunmalıdır.

Tezisin strukturu

 • Tezisin adı böyük hərflərlə, qalın şriftlə (ölçü 12)
 • Müəllifin soyadı, adı, atasının adı qalın şriftlə (ölçü 12)
 • Təşkilat və şəhərin adı adi şriftlə (ölçü 12)
 • Tezisin mətnində qaynaqlara istinad, kvadrat mötərizədə nömrə ilə (istinadın ədəbiyyat siyahısındakı nömrəsinə müvafiq olaraq) verilir (məs.: [1], [2]). 
 • İstifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı tezisin sonunda, əlifba sırası ilə və nömrələnməklə verilir (ölçü 12).
 • Tezislər elm@au.edu.az  ünvanına göndərilməlidir.

Tezislərin hazırlanmasında müəlliflər aşağıdakı şablondan istifadə edə bilərlər:

NUMUNE.docx

Mühüm tarixlər 

 • Tezislərin son göndərilmə tarixi: 1 aprel 2024-cü il
 • Tezisin qəbul olunması haqqında son məlumatlandırma tarixi: 15 aprel 2024-cü il 

Proqram və materiallar

Konfransın proqramı

Konfrans materialları

Keçirilmə yeri və əlaqə 

 • Azərbaycan Universiteti
  Ceyhun Hacıbəyli, 71, Bakı, Azərbaycan 
 • E-poçt: elm@au.edu.az 
 • Tel: (+99412) 431 41 12/13/16 (daxili 160)